langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » księgowy do spraw kosztów

Księgowy do spraw kosztów po angielsku

księgowy do spraw kosztów: cost accountant Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cost":

centrum kosztów cost centre (GB)
centrum kosztów cost center (US)
uzyskać korzyść bez ponoszenia kosztów obtain benefit for no cost

Ze słowem "accountant":

główny księgowy chief accountant (GB)
księgowy financial accountant

Ze słowem "spraw":

dyrektor do spraw executive director
dyrektor do spraw zaopatrzenia purchasing manager
dyrektor do spraw marketingu marketing manager
dyrektor do spraw zbytu sales manager
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
dyrektor do spraw reklamy advertising manager
dyrektor do spraw stosunków pracy director of labour relations
dyrektor do spraw szkoleń training manager (GB)
dyrektor do spraw szkoleń director of educational services (US)
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
  Langol.pl