langol.pl » Biznes » Rachunkowość » księga inwentarzowa

Księga inwentarzowa po angielsku

księga inwentarzowa: inventory book Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "inventory":

zapasy inventory
wskaźnik obrotu zapasów inventory turnover
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
rachunkowość zapasów inventory accounting
zapas inventory
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
zapasy początkowe opening inventory
wartość zapasów inventory value
wskaźnik rotacji zapasów inventory turnover index
ewidencja zapasów inventory records

Ze słowem "book":

księgowość bookkeeping
według ksiąg per books
bilans według ksiąg balance per books
wartość księgowa book value
księga rachunkowa account book
strata księgowa book-keeping loss
księgowość book-keeping
rachunkowość book-keeping
zysk księgowy book profit
księga kasowa day book
  Langol.pl