langol.pl » Biznes » Bankowość » książeczka depozytowa

Książeczka depozytowa po angielsku

książeczka depozytowa: deposit book Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "deposit":

rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
wkład deposit
lokata deposit
depozyt bankowy deposit
wpłacać deposit
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
certyfikat depozytowy certificate of deposit
kwit depozytowy certificate of deposit
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
depozyt na żądanie sight deposit
okres lokaty term of deposit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
wkład oszczędnościowy savings deposit
deponent depositor
kwit depozytowy deposit warrant
certyfikat depozytowy deposit certificate
lokata bankowa deposit
wkład na rachunek bieżący current account deposit

Ze słowem "book":

książeczka czekowa check book
książeczka czekowa cheque book
  Langol.pl