langol.pl » Biznes » Bankowość » książeczka czekowa

Książeczka czekowa po angielsku

książeczka czekowa: cheque book Szukaj w Google
a także:
- check book

Inne:

Ze słowem "cheque":

czek cheque, check
karta czekowa cheque-card
euroczek eurocheque
czek na okaziciela bearer cheque
zrealizować czek cash a cheque
czek podróżny traveller's cheque
wystawić czek write out a cheque
czek bez pokrycia uncovered cheque
wstrzymać wypłatę z czeku stop a cheque
indosować cheque endorse a cheque
czek cheque
realizować czek cash a cheque
czek bez pokrycia bounced cheque
czek in blanco blank cheque
czek zamiejscowy out-of-town cheque
wystawić czek draw a cheque
czek zakreślony crossed cheque

Ze słowem "book":

książeczka depozytowa deposit book

Ze słowem "czekowa":

karta czekowa check card
  Langol.pl