langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » krzywa popytu

Krzywa popytu po angielsku

krzywa popytu: demand curve Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "demand":

popyt na [coś] demand for [sth]
popyt demand
popyt na [coś] demand for [sth]
popyt efektywny effective demand
równowaga pomiędzy podażą i popytem equilibrium between supply and demand
słaby popyt slow demand
niewielki popyt slow demand
niski popyt slow demand
zarządzanie popytem demand management
popyt globalny aggregate demand

Ze słowem "curve":

krzywa podaży supply curve
  Langol.pl