langol.pl » Biznes » Bankowość » kredyt w rachunku otwartym

Kredyt w rachunku otwartym po angielsku

kredyt w rachunku otwartym: overdraft Szukaj w Google

"overdraft" to także:

- debet
- przekroczenie stanu konta
- przekroczenie limitu konta

Inne:

Ze słowem "overdraft":

zgodzić się na debet w wysokości [x] grant an overdraft up to a limit of [x]
powiadomienie o przekroczeniu środków overdraft notice
warunki limitu kredytowego overdraft facilities

Ze słowem "kredyt":

instytucja kredytowa finance house
oprocentowanie kredytu lending rate
karta kredytowa credit card
kredytowanie lending
kredyt lending
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
umowa kredytowa loan agreement
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym [sth] is financed with a mortgage
kredytodawca lender
kredyt hipoteczny mortgage
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
kredyt pomostowy bridging loan
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening

Ze słowem "rachunku":

właściciel rachunku bankowego account holder
zestawienie operacji na rachunku statement of account
zestawienie operacji na rachunku bank statement
  Langol.pl