langol.pl » Biznes » Bankowość » kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy po angielsku

kredyt pomostowy: bridging loan Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "loan":

kasa oszczędnościowo-pożyczkowa savings and loan association
umowa kredytowa loan agreement
umowa pożyczki loan agreement
wziąć pożyczkę bankową take out a bank loan
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
pożyczać loan out
udzielać pożyczki loan out
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
pożyczka krótkoterminowa short-term loan
postawić [coś] w zastaw za pożyczkę put up [sth] as a collateral for a loan
pożyczka bankowa bank loan
pobrać pożyczkę take out a loan
pożyczka zabezpieczona secured loan
pożyczka bez zabezpieczeń unsecured loan

Ze słowem "kredyt":

instytucja kredytowa finance house
oprocentowanie kredytu lending rate
karta kredytowa credit card
kredytowanie lending
kredyt lending
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
warunki limitu kredytowego overdraft facilities
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym [sth] is financed with a mortgage
kredytodawca lender
kredyt hipoteczny mortgage
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
kredyt w rachunku otwartym overdraft
otwarcie kredytu credit opening
  Langol.pl