langol.pl » Biznes » Bankowość » kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny po angielsku

kredyt hipoteczny: mortgage Szukaj w Google

"mortgage" to także:

- hipoteka
- obciążać hipotekę

Inne:

Ze słowem "mortgage":

finansowanie pożyczek hipotecznych mortgage financing
[coś] jest sfinansowane kredytem hipotecznym [sth] is financed with a mortgage
kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu adjustable rate mortgage
kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu fixed rate mortgage

Ze słowem "kredyt":

instytucja kredytowa finance house
oprocentowanie kredytu lending rate
karta kredytowa credit card
kredytowanie lending
kredyt lending
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
warunki limitu kredytowego overdraft facilities
umowa kredytowa loan agreement
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
kredytodawca lender
kredyt indywidualny personal loan
rachunek kredytowy loan account
konto kredytowe loan account
niższe oprocentowanie kredytu na zachętę teaser rate
kredyt o zmiennym oprocentowaniu floating rate loan
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
kredyt pomostowy bridging loan
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
kredyt w rachunku otwartym overdraft
otwarcie kredytu credit opening
  Langol.pl