langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » kredyt

Kredyt po angielsku

kredyt: bank loan Szukaj w Google
a także:
- lending
- credit

"bank loan" to także:

- pożyczka bankowa

Inne:

Ze słowem "bank":

konto bankowe bank account
rachunek bankowy bank account
saldo na rachunku bankowy bank account balance
saldo według wyciągu bankowego balance per bank statement
karta bankomatowa bank card
działalność upadła the business went bankrupt

Ze słowem "loan":

zabezpieczyć pożyczkę secure a loan
pożyczka loan
pożyczka terminowa term loan
pożyczka na określony czas term loan
pożyczka terminowa fixed-period loan
pożyczka na określony czas fixed-period loan
pożyczka o stałej stopie procentowej fixed interest loan

Ze słowem "kredyt":

kredytobiorca borrower
linia kredytowa credit facility
polityka kredytowa credit policy
karta kredytowa credit card
akredytywa przenośna transferable credit
  Langol.pl