langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » kraj taniej siły roboczej

Kraj taniej siły roboczej po angielsku

kraj taniej siły roboczej: low-wage country Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "country":

kraj rozwijający się developing country
państwo słabiej rozwinięte less developed country
państwo neutralne non-aligned country
państwo niezaangażowane non-aligned country

Ze słowem "kraj":

krajowy home
rynek krajowy home market
produkt krajowy brutto gross domestic product
produkcja krajowa national output
kraje rozwijające się developing countries
  Langol.pl