langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » kraj rozwijający się

Kraj rozwijający się po angielsku

kraj rozwijający się: developing country Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "developing":

rozwijający się developing
kraje rozwijające się developing countries

Ze słowem "country":

kraj taniej siły roboczej low-wage country
państwo słabiej rozwinięte less developed country
państwo neutralne non-aligned country
państwo niezaangażowane non-aligned country

Ze słowem "kraj":

krajowy home
rynek krajowy home market
produkt krajowy brutto gross domestic product
produkcja krajowa national output
  Langol.pl