langol.pl » Biznes » Bankowość » krótkoterminowy papier dłużny

Krótkoterminowy papier dłużny po angielsku

krótkoterminowy papier dłużny: commercial paper Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "commercial":

bank komercyjny commercial bank

Ze słowem "paper":

pieniądz papierowy paper money
banknot paper money

Ze słowem "papier":

rynek papierów wartościowych stock market
indeks giełdy papierów wartościowych Stock Exchange index
dłużny papier wartościowy bond certificate
krach na giełdzie papierów wartościowych crash on the Stock Exchange
  Langol.pl