langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszty wytworzenia

Koszty wytworzenia po angielsku

koszty wytworzenia: manufacturing expenses Szukaj w Google

"manufacturing expenses" to także:

- koszty produkcji

Inne:

Ze słowem "manufacturing":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
zakłady produkcyjne manufacturing plants
czas produkcji manufacturing time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "expenses":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses

Ze słowem "koszty":

pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszty energii energy costs
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works
  Langol.pl