langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » koszty sztauowania

Koszty sztauowania po angielsku

koszty sztauowania: stowage charges Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "charges":

opłata frachtowa freight charges
przewoźne freight charges
opłata za lądowanie landing charges
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
wolny od opłat free of charges

Ze słowem "koszty":

koszty manipulacyjne handling charge
koszty wyładunku landing fees
koszty składowania storage costs
koszty manipulacyjne handling costs
koszty przeładunku handling costs
  Langol.pl