langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » koszty stałe

Koszty stałe po angielsku

koszty stałe: fixed expenses Szukaj w Google
a także:
- fixed costs
- overheads

Inne:

Ze słowem "fixed":

stały fixed
pożyczka terminowa fixed-period loan
pożyczka na określony czas fixed-period loan
pożyczka o stałej stopie procentowej fixed interest loan

Ze słowem "expenses":

[x euro] na wydatki [x euros] for expenses

Ze słowem "koszty":

koszty zmienne floating charge
ciąć koszty cut costs
pokrywać koszty cover the costs
koszty bieżące operating costs
zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs
  Langol.pl