langol.pl » Biznes » Rachunkowość » koszty stałe

Koszty stałe po angielsku

koszty stałe: fixed costs Szukaj w Google
a także:
- overheads
- fixed expenses

Inne:

koszty bieżące running costs
koszty ogólne overhead
koszty półzmienne semi-variable costs

Ze słowem "fixed":

środki trwałe fixed assets

Ze słowem "costs":

koszty operacyjne operating costs
koszty administracyjne administrative costs
koszty ogólnego zarządu overhead costs
koszty produktu product costs
koszty okresowe period costs
koszty bezpośrednie direct costs
koszty pośrednie indirect costs
koszty zmienne variable costs
koszty własne prime costs
koszty poniesione na costs incurred for
podział kosztów apportionment of costs
koszty krańcowe marginal costs
koszty krańcowe incremental costs
koszty produkcji production costs
koszty osobowe personnel costs
koszty ogólne overhead costs
koszty rozpoczęcia działalności start-up costs
koszty założenia firmy start-up costs
koszty i dochody costs and revenues

Ze słowem "koszty":

koszty expenses
koszty operacyjne operating expenses
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
koszty ogólnego zarządu overhead expenditure (GB)
nadmierne koszty excess cost
koszty expense
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
  Langol.pl