langol.pl » Biznes » Handel » koszty sprzedaży

Koszty sprzedaży po angielsku

koszty sprzedaży: cost of sales Szukaj w Google
a także:
- selling expenses
- costs of sales

Inne:

koszty ogólnego zarządu overhead costs

Ze słowem "cost":

pokryć koszty cover costs
koszt jednostkowy unit cost
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
dodatkowy koszt extra cost
podział kosztów division of costs
koszty zbytu costs of sales
koszty magazynowania warehousing costs

Ze słowem "sales":

wyniki sprzedaży sales figures
ekspedient sales assistant
sprzedaż sales
podatek obrotowy sales tax
prospekty reklamowe sales literature
materiały reklamowe sales literature
warunki sprzedaży sales terms
uporczywie namawiać [kogoś] do kupna [czegoś] give [sb] a sales pitch on buying [sth]
sprzedawca salesman
spadek sprzedaży drop in sales
zwiększać sprzedaż increase sales
prowizja od sprzedaży sales commission
dział zbytu sales department
rabat handlowy sales discount
handlowcy sales force
faktura handlowa sales invoice
narada handlowa sales meeting
okres sprzedaży sales period
oferta handlowa sales proposal
obroty handlowe sales returns
plan sprzedaży sales target
wielkość sprzedaży sales volume
wolumen sprzedaży sales volume

Ze słowem "koszty":

koszty bieżące running expenses
koszty stałe overheads
koszty przewozu freight charges
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty dostawy delivery charges
  Langol.pl