langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszty składowania

Koszty składowania po angielsku

koszty składowania: warehousing costs Szukaj w Google
a także:
- storage costs

"warehousing costs" to także:

- koszty magazynowania

Inne:

Ze słowem "costs":

koszty produkcji manufacturing costs
pokryć koszty defray costs
koszty produkcji costs of production
koszty energii energy costs
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "koszty":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads
  Langol.pl