langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » koszty robocizny

Koszty robocizny po angielsku

koszty robocizny: labor costs Szukaj w Google

"labor costs" to także:

- koszty pracy

Inne:

Ze słowem "labor":

niewolnicza praca menial labor
niewdzięczna praca menial labor
związek zawodowy labor union
związkowiec labor unionist
spór pracowniczy labor dispute
koszty pośrednie pracy indirect labor
umowa o pracę labor contract
sąd pracy labor court
spory pracownicze labor disputes
niewykwalifikowana siła robocza unskilled labor
robocizna bezpośrednia direct labor
wykwalifikowana siła robocza skilled labor
siła robocza labor force
rynek pracy labor market
mobilność pracy labor mobility
mobilność siły roboczej labor mobility
ponowne szkolenie pracowników labor retraining
podaż siły roboczej labor supply
fluktuacja siły roboczej labor turnover

Ze słowem "costs":

koszty osobowe staff costs

Ze słowem "koszty":

zasiłek na koszty utrzymania cost of living allowance
  Langol.pl