langol.pl » Biznes » Rachunkowość » koszty przyszłych okresów

Koszty przyszłych okresów po angielsku

koszty przyszłych okresów: deferred expense Szukaj w Google
a także:
- deferred charge

Inne:

przychody przyszłych okresów deferred revenue

Ze słowem "deferred":

podatek odroczony deferred tax
dochody przyszłych okresów deferred income

Ze słowem "expense":

przychody minus wydatki revenues less expenses
koszty expenses
wydatki expenses
koszty operacyjne operating expenses
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
wydatki administracyjne administrative expenses
kwota naliczonych kosztów accrued expense
ośrodek kosztów expense center
koszty expense
przychody i wydatki revenues and expenses

Ze słowem "koszty":

koszty operacyjne operating costs
koszty administracyjne administrative costs
koszty ogólnego zarządu overhead expenditure (GB)
koszty ogólnego zarządu overhead costs
koszty produktu product costs
koszty okresowe period costs
koszty bezpośrednie direct costs
koszty pośrednie indirect costs
koszty stałe fixed costs
koszty zmienne variable costs
nadmierne koszty excess cost
koszty własne prime costs
koszty półzmienne semi-variable costs
koszty poniesione na costs incurred for
koszty krańcowe marginal costs
koszty krańcowe incremental costs
koszty produkcji production costs
koszty osobowe personnel costs
koszty ogólne overhead
koszty ogólne overhead costs
koszty rozpoczęcia działalności start-up costs
koszty założenia firmy start-up costs
koszty bieżące running costs
koszty i dochody costs and revenues
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
  Langol.pl