langol.pl » Biznes » Rachunkowość » koszty operacyjne

Koszty operacyjne po angielsku

koszty operacyjne: operating costs Szukaj w Google
a także:
- operating expenses

"operating costs" to także:

- koszty bieżące

Inne:

koszty półzmienne semi-variable costs

Ze słowem "operating":

zysk operacyjny operating profit
zysk nieoperacyjny non-operating income
wskaźnik rentowności operating ratio
zysk z działalności operacyjnej operating profit
strata z działalności operacyjnej operating loss
strata operacyjna operating loss
zysk operacyjny brutto gross operating profit
marża operacyjna brutto gross operating margin

Ze słowem "costs":

koszty administracyjne administrative costs
koszty ogólnego zarządu overhead costs
koszty produktu product costs
koszty okresowe period costs
koszty bezpośrednie direct costs
koszty pośrednie indirect costs
koszty stałe fixed costs
koszty zmienne variable costs
koszty własne prime costs
koszty poniesione na costs incurred for
podział kosztów apportionment of costs
koszty krańcowe marginal costs
koszty krańcowe incremental costs
koszty produkcji production costs
koszty osobowe personnel costs
koszty ogólne overhead costs
koszty rozpoczęcia działalności start-up costs
koszty założenia firmy start-up costs
koszty bieżące running costs
koszty i dochody costs and revenues

Ze słowem "koszty":

koszty expenses
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
koszty ogólnego zarządu overhead expenditure (GB)
nadmierne koszty excess cost
koszty expense
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
koszty ogólne overhead
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
  Langol.pl