langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszty ogólnozakładowe

Koszty ogólnozakładowe po angielsku

koszty ogólnozakładowe: industrial overheads Szukaj w Google
a także:
- factory overhead

Inne:

Ze słowem "industrial":

kompleks przemysłowy industrial complex
teren przemysłowy industrial estate
teren przemysłowy industrial park
działka przemysłowa industrial site
rejon przemysłowy industrial area
wywiad przemysłowy industrial espionage
zakład przemysłowy industrial plant
procesy produkcyjne industrial processes
produkcja przemysłowa industrial production
własność przemysłowa industrial property

Ze słowem "koszty":

koszty produkcji manufacturing costs
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty energii energy costs
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works
  Langol.pl