langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszty ogólnozakładowe

Koszty ogólnozakładowe po angielsku

koszty ogólnozakładowe: factory overhead Szukaj w Google
a także:
- industrial overheads

Inne:

Ze słowem "factory":

fabryka factory
hala produkcyjna factory floor
zakład produkcyjny factory

Ze słowem "overhead":

koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
koszty ogólne produkcji production overhead

Ze słowem "koszty":

koszty produkcji manufacturing costs
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty energii energy costs
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works
  Langol.pl