langol.pl » Biznes » Rachunkowość » koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu po angielsku

koszty ogólnego zarządu: overhead costs Szukaj w Google
a także:
- overhead expenditure (GB)

"overhead costs" to także:

- koszty ogólne

Inne:

rachunek zysków i strat profit and loss account
koszty ogólne overhead
koszty sprzedaży cost of sales
koszty administracyjne administrative costs
koszty osobowe personnel costs

Ze słowem "costs":

koszty operacyjne operating costs
koszty produktu product costs
koszty okresowe period costs
koszty bezpośrednie direct costs
koszty pośrednie indirect costs
koszty stałe fixed costs
koszty zmienne variable costs
koszty własne prime costs
koszty półzmienne semi-variable costs
koszty poniesione na costs incurred for
podział kosztów apportionment of costs
koszty krańcowe marginal costs
koszty krańcowe incremental costs
koszty produkcji production costs
koszty rozpoczęcia działalności start-up costs
koszty założenia firmy start-up costs
koszty bieżące running costs
koszty i dochody costs and revenues

Ze słowem "koszty":

koszty expenses
koszty operacyjne operating expenses
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
nadmierne koszty excess cost
koszty expense
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
  Langol.pl