langol.pl » Biznes » Rachunkowość » koszty ogólnego zarządu

Koszty ogólnego zarządu po angielsku

koszty ogólnego zarządu: overhead expenditure (GB) Szukaj w Google
a także:
- overhead costs

Inne:

koszty ogólne overhead costs

Ze słowem "overhead":

koszty ogólne overhead

Ze słowem "koszty":

koszty expenses
koszty operacyjne operating expenses
koszty operacyjne operating costs
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
koszty administracyjne administrative costs
koszty produktu product costs
koszty okresowe period costs
koszty bezpośrednie direct costs
koszty pośrednie indirect costs
koszty stałe fixed costs
koszty zmienne variable costs
nadmierne koszty excess cost
koszty własne prime costs
koszty półzmienne semi-variable costs
koszty poniesione na costs incurred for
koszty krańcowe marginal costs
koszty krańcowe incremental costs
koszty expense
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
koszty produkcji production costs
koszty osobowe personnel costs
koszty rozpoczęcia działalności start-up costs
koszty założenia firmy start-up costs
koszty bieżące running costs
koszty i dochody costs and revenues
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
  Langol.pl