langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszty ogólne produkcji

Koszty ogólne produkcji po angielsku

koszty ogólne produkcji: production overhead Szukaj w Google
a także:
- manufacturing overhead

Inne:

Ze słowem "production":

przenieść produkcję za granicę move production abroad
symulacja procesu produkcji simulation of the production process
produkcja production
proces produkcji production process
linia produkcyjna production line
kroki procesu produkcji steps in the production process
nadprodukcja overproduction
cykl produkcyjny production run
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
produkcja pilotażowa pilot production
środki produkcji means of production
produkcja seryjna batch production
produkcja masowa bulk production
koszty produkcji costs of production
produkcja jednorazowa one-off production
produkcja masowa large-scale production
łańcuch produkcji production chain
czynniki ograniczające produkcję production constraints
koszt produkcji production cost
cykl produkcyjny production cycle
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
zarządzanie produkcją production management
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
planowanie produkcji production planning
potencjał produkcyjny production potential
ceny produkcji production prices
normy produkcyjne production standards
czas produkcji production time
pracownik produkcyjny production worker
produkcja potokowa flow production
produkcja przemysłowa industrial production

Ze słowem "overhead":

koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads

Ze słowem "koszty":

koszty produkcji manufacturing costs
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty energii energy costs
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "produkcji":

system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
linia produkcji ciągłej continuous processing line
stały wzrost produkcji sustained growth of output
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
koszt produkcji manufacturing cost
czas produkcji manufacturing time
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
  Langol.pl