langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » koszty manipulacyjne

Koszty manipulacyjne po angielsku

koszty manipulacyjne: handling charge Szukaj w Google
a także:
- handling costs

"handling charge" to także:

- opłata manipulacyjna

Inne:

Ze słowem "handling":

przeładunek handling
załadunek handling
wyładunek handling
przeładunek towaru handling of goods
wyładunek towaru handling of goods
obsługa ładunkowa goods handling
koszty przeładunku handling costs

Ze słowem "charge":

rozładować discharge
rozładować ładunek discharge cargo
obciążać [kogoś] opłatą za [coś] charge [sb] for [sth]
pobierać [od kogoś] opłatę za [coś] charge [sb] for [sth]
opłata frachtowa freight charges
przewoźne freight charges
opłata za lądowanie landing charges
koszty sztauowania stowage charges
opłaty załadowcze i wyładowcze loading and unloading charges
wolny od opłat free of charges
port wyładunku port of discharge

Ze słowem "koszty":

koszty wyładunku landing fees
koszty składowania storage costs
  Langol.pl