langol.pl » Biznes » Rachunkowość » koszty i dochody

Koszty i dochody po angielsku

koszty i dochody: costs and revenues Szukaj w Google

Inne:

aktywa i pasywa assets and liabilities
przychody i wydatki revenues and expenses
bieżący rok finansowy current fiscal year

Ze słowem "costs":

koszty operacyjne operating costs
koszty administracyjne administrative costs
koszty ogólnego zarządu overhead costs
koszty produktu product costs
koszty okresowe period costs
koszty bezpośrednie direct costs
koszty pośrednie indirect costs
koszty stałe fixed costs
koszty zmienne variable costs
koszty własne prime costs
koszty półzmienne semi-variable costs
koszty poniesione na costs incurred for
podział kosztów apportionment of costs
koszty krańcowe marginal costs
koszty krańcowe incremental costs
koszty produkcji production costs
koszty osobowe personnel costs
koszty ogólne overhead costs
koszty rozpoczęcia działalności start-up costs
koszty założenia firmy start-up costs
koszty bieżące running costs

Ze słowem "and":

gotówka w kasie cash in hand
majątek firmy property, plant and equipment
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek strat i zysków profit and loss statement (US)
nieuregulowany outstanding
sprawozdanie źródła i wykorzystanie funduszy source and use of funds statement
zaległy outstanding
nieuregulowany dług outstanding debt
zaległy dług outstanding debt
standardy rachunkowości accounting standards
podatki i opłaty taxes and dues
debet i kredyt debit and credit
rachunek zysków i strat profit and loss account
budynki i maszyny plant and machinery
budynki i wyposażenie plant and equipment
kredyty niespłacone outstanding credits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
statut spółki memorandum of association

Ze słowem "revenues":

przychody minus wydatki revenues less expenses

Ze słowem "koszty":

koszty expenses
koszty operacyjne operating expenses
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
koszty ogólnego zarządu overhead expenditure (GB)
nadmierne koszty excess cost
koszty expense
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
koszty ogólne overhead
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold

Ze słowem "dochody":

dochody przyszłych okresów deferred income
  Langol.pl