langol.pl » Biznes » Handel » koszty dostawy

Koszty dostawy po angielsku

koszty dostawy: delivery costs Szukaj w Google
a także:
- delivery charges

"delivery costs" to także:

- koszty wysyłki

Inne:

Ze słowem "delivery":

dostawa delivery
warunki dostawy terms of delivery
termin dostawy delivery date
data dostawy delivery date
okres dostawy delivery period
dostawa natychmiastowa immediate delivery
opóźniona dostawa delayed delivery
dowód dostawy delivery note
umowa dostawy delivery contract
miejsce odbioru point of delivery
płatność za pobraniem cash on delivery
płatność przy odbiorze cash on delivery
gotówką przed dostawą cash before delivery
płatne gotówką przy odbiorze cash on delivery
zapłata przy dostawie cash on delivery
zapłata przy dostawie collect on delivery
zwłoka w dostawie delay in delivery
dostawa opóźniona delayed delivery
dostarczać delivery
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
dostarczać make a delivery
termin dostawy time of delivery

Ze słowem "costs":

pokryć koszty cover costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
podział kosztów division of costs
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty magazynowania warehousing costs

Ze słowem "koszty":

koszty bieżące running expenses
koszty stałe overheads
koszty sprzedaży cost of sales
koszty przewozu freight charges
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
koszty zbytu selling expenses
cena obejmująca wszystkie koszty full price

Ze słowem "dostawy":

za gotówkę i bez dostawy cash-and-carry
umowa dostawy supply contract
  Langol.pl