langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » koszty bieżące

Koszty bieżące po angielsku

koszty bieżące: operating costs Szukaj w Google
a także:
- running expenses
- running costs

"operating costs" to także:

- koszty operacyjne

Inne:

Ze słowem "operating":

działalność operacyjna operating activity
marża operacyjna operating margin

Ze słowem "costs":

ciąć koszty cut costs
z wyłączeniem kosztów exclusive of costs
pokrywać koszty cover the costs
zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs

Ze słowem "koszty":

koszty zmienne floating charge
koszty stałe fixed expenses
  Langol.pl