langol.pl » Biznes » Handel » koszty bieżące

Koszty bieżące po angielsku

koszty bieżące: running expenses Szukaj w Google
a także:
- operating costs
- running costs

"running expenses" to także:

- wydatki bieżące

Inne:

Ze słowem "expenses":

koszty zbytu selling expenses

Ze słowem "koszty":

pokryć koszty cover costs
koszty stałe overheads
koszty dostawy delivery costs
koszty wysyłki delivery costs
przerzucać koszty na klienta pass costs on to the customer
koszty sprzedaży cost of sales
koszty przewozu freight charges
odliczyć koszty bankowe deduct bank charges
zwracać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
pokrywać [komuś] koszty [czegoś] reimburse [sb] for [sth]
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
cena obejmująca wszystkie koszty full price
koszty sprzedaży costs of sales
koszty zbytu costs of sales
koszty dostawy delivery charges
koszty magazynowania warehousing costs
  Langol.pl