langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » koszt wytworzenia [czegoś]

Koszt wytworzenia [czegoś] po angielsku

koszt wytworzenia [czegoś]: cost of manufacture of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cost":

sprzedaż po koszcie sell at cost
ciąć koszty cut costs
najmniej kosztowny least costly
z wyłączeniem kosztów exclusive of costs
pokrywać koszty cover the costs
koszty bieżące operating costs
zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs
koszt wyrobów sprzedanych cost of goods sold
COGS cost of goods sold

Ze słowem "koszt":

koszty zmienne floating charge
koszty stałe fixed expenses
na nasz koszt at our expense
naszym kosztem at our expense
  Langol.pl