langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszt wytwarzania

Koszt wytwarzania po angielsku

koszt wytwarzania: manufacturing cost Szukaj w Google

"manufacturing cost" to także:

- koszt produkcji

Inne:

Ze słowem "manufacturing":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
zakłady produkcyjne manufacturing plants
czas produkcji manufacturing time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "cost":

koszt jednostkowy unit cost
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszt bezpośredni direct cost
koszty energii energy costs
koszt zlecenia prac work order cost
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
koszt produkcji production cost
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "koszt":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads
  Langol.pl