langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » koszt wyrobów sprzedanych

Koszt wyrobów sprzedanych po angielsku

koszt wyrobów sprzedanych: cost of goods sold Szukaj w Google

"cost of goods sold" to także:

- koszty towarów sprzedanych
- COGS

Inne:

Ze słowem "cost":

sprzedaż po koszcie sell at cost
ciąć koszty cut costs
najmniej kosztowny least costly
z wyłączeniem kosztów exclusive of costs
koszt wytworzenia [czegoś] cost of manufacture of [sth]
pokrywać koszty cover the costs
koszty bieżące operating costs
zmniejszyć [jakieś] koszty reduce [some] costs

Ze słowem "koszt":

koszty zmienne floating charge
koszty stałe fixed expenses
na nasz koszt at our expense
naszym kosztem at our expense
  Langol.pl