langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszt produkcji

Koszt produkcji po angielsku

koszt produkcji: manufacturing cost Szukaj w Google
a także:
- production cost

"manufacturing cost" to także:

- koszt wytwarzania

Inne:

Ze słowem "manufacturing":

produkcja wspomagana komputerowo computer-aided manufacturing
produkcja zintegrowana komputerowo computer-integrated manufacturing
elastyczny system produkcyjny flexible manufacturing system
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
koszty produkcji manufacturing costs
produkcja manufacturing
wytwórczość manufacturing
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
przemysł przetwórczy manufacturing industry
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
zakłady produkcyjne manufacturing plants
czas produkcji manufacturing time
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs

Ze słowem "cost":

koszt jednostkowy unit cost
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszt bezpośredni direct cost
koszty energii energy costs
koszt zlecenia prac work order cost
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "koszt":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads

Ze słowem "produkcji":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
proces produkcji production process
kroki procesu produkcji steps in the production process
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
środki produkcji means of production
linia produkcji ciągłej continuous processing line
stały wzrost produkcji sustained growth of output
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
łańcuch produkcji production chain
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
planowanie produkcji production planning
ceny produkcji production prices
czas produkcji production time
  Langol.pl