langol.pl » Biznes » Proces produkcji » koszt pracy na jednostkę produkcji

Koszt pracy na jednostkę produkcji po angielsku

koszt pracy na jednostkę produkcji: labor cost per output unit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "labor":

usprawniający pracę labor-saving (US)
wymagający znacznej siły roboczej labor-intensive
pracochłonny labor-intensive
laboratorium badawcze research laboratory
test laboratoryjny laboratory test

Ze słowem "cost":

koszty produkcji manufacturing costs
koszt jednostkowy unit cost
pokryć koszty defray costs
koszty składowania warehousing costs
koszty produkcji costs of production
koszt bezpośredni direct cost
koszty energii energy costs
koszt zlecenia prac work order cost
koszty rozpoczęcia działalności start up costs
koszty magazynowania storage costs
koszt produkcji manufacturing cost
koszt wytwarzania manufacturing cost
koszt produkcji production cost
koszty stałe produkcji fixed manufacturing costs
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works

Ze słowem "output":

produkcja zakładu output of a plant
stały wzrost produkcji sustained growth of output

Ze słowem "unit":

zużycie na jednostkę consumption per unit

Ze słowem "koszt":

koszty dystrybucji distribution expenses
koszty zbytu distribution expenses
koszty ogólnozakładowe factory overhead
koszty produkcji manufacturing expenses
koszty wytworzenia manufacturing expenses
koszty ogólne produkcji manufacturing overhead
koszty ogólne produkcji production overhead
koszty ogólnozakładowe industrial overheads

Ze słowem "pracy":

naukowa organizacja pracy scientific management
badanie norm pracy time and motion study
badanie procesu pracy work study
analiza metod pracy method study
analiza metod pracy method analysis
pomiar czasu pracy work measurement
stanowisko pracy workstation
grafik pracy operations scheduling
plan pracy operations scheduling

Ze słowem "produkcji":

symulacja procesu produkcji simulation of the production process
proces produkcji production process
kroki procesu produkcji steps in the production process
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
system produkcji just-in-time just-in-time manufacturing
środki produkcji means of production
linia produkcji ciągłej continuous processing line
czas produkcji manufacturing time
analiza produkcji product analysis
struktura produkcji product mix
asortyment produkcji product range
łańcuch produkcji production chain
czynniki produkcji production factors
wskaźnik produkcji production index
kierownik produkcji production manager
metody stosowane w produkcji production methods
planowanie produkcji production planning
ceny produkcji production prices
czas produkcji production time
  Langol.pl