langol.pl » Biznes » Rachunkowość » koszt odtworzenia

Koszt odtworzenia po angielsku

koszt odtworzenia: replacement cost Szukaj w Google

"replacement cost" to także:

- koszt wymiany

Inne:

Ze słowem "cost":

koszty operacyjne operating costs
koszty administracyjne administrative costs
koszty ogólnego zarządu overhead costs
koszty produktu product costs
koszty okresowe period costs
koszt historyczny historic cost
metoda FIFO first-in-first-out costing
koszty bezpośrednie direct costs
koszty pośrednie indirect costs
koszty stałe fixed costs
koszty zmienne variable costs
nadmierne koszty excess cost
koszty własne prime costs
koszty półzmienne semi-variable costs
koszty poniesione na costs incurred for
podział kosztów apportionment of costs
absorbcja kosztów absorption costing
rachunek kosztów pełnych absorption costing
absorbcja kosztów full costing
rachunek kosztów pełnych full costing
kalkulacja kosztów krańcowych marginal costing
koszty krańcowe marginal costs
koszty krańcowe incremental costs
koszt faktyczny actual cost
koszty produkcji production costs
koszty osobowe personnel costs
koszty ogólne overhead costs
koszty rozpoczęcia działalności start-up costs
koszty założenia firmy start-up costs
koszty bieżące running costs
koszty i dochody costs and revenues
koszty towarów sprzedanych cost of goods sold
ośrodek kosztów cost center

Ze słowem "koszt":

koszty expenses
koszty operacyjne operating expenses
koszty sprzedaży selling expenses
koszty wysyłki shipping expense
koszty ogólnego zarządu overhead expenditure (GB)
kwota naliczonych kosztów accrued expense
ośrodek kosztów expense center
koszty expense
koszty przyszłych okresów deferred expense
koszty przyszłych okresów deferred charge
koszty ogólne overhead
  Langol.pl