langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » korzystać z okazji

Korzystać z okazji po angielsku

korzystać z okazji: take an opportunity Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "take":

proszę zauważyć, że [coś] please take due note that [sth]
przeprosiny za [jakąś] pomyłkę apologies for [some] mistake
być w błędzie be mistaken
podjąć pilne działania [w celu uzyskania czegoś] take urgent actions [to achieve sth]
podjęta decyzja będzie wiążąca dla stron decision taken shall be binding on the parties
czy mogę coś przekazać? can I take a message?
zapisać [coś] take note of [sth]
  Langol.pl