langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » korespondencja biznesowa

Korespondencja biznesowa po angielsku

korespondencja biznesowa: business correspondence Szukaj w Google

Inne:

list handlowy business letter
korespondencja correspondence
nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
potwierdzam otrzymanie listu od Państwa I confirm the receipt of your letter
kontakty biznesowe business relations
adres firmowy business address

Ze słowem "business":

kontakty handlowe business relations
partner biznesowy business partner
partner handlowy business partner
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business
  Langol.pl