langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » korekta składki ubezpieczeniowej

Korekta składki ubezpieczeniowej po angielsku

korekta składki ubezpieczeniowej: premium adjustment Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "premium":

składka ubezpieczeniowa premium
progresywna składka ubezpieczeniowa step-rate premium insurance
polisa ze składką jednorazową single-premium policy
składka jednorazowa single premium
ubezpieczenie ze stałą składką level premium insurance
składka stała level premium
składka ubezpieczeniowa insurance premium
składka roczna annual premium
składka za pierwszy rok first premium
premia ubezpieczeniowa wypłacana w ratach deferred premium

Ze słowem "ubezpieczeniowej":

zawiadomienie o końcu umowy ubezpieczeniowej renewal notice
posiadacz polisy ubezpieczeniowej policyholder
zakres ochrony ubezpieczeniowej insurance coverage
  Langol.pl