langol.pl » Biznes » Biuro » kopia końcowa

Kopia końcowa po angielsku

kopia końcowa: fair copy Szukaj w Google

"fair copy" to także:

- czystopis
- wersja ostateczna

Inne:

Ze słowem "copy":

maszynistka copy typist
brudnopis rough copy
szkic rough copy
zarys rough copy
wersja ostateczna final copy
kopia kalkowa carbon copy
fotokopia photocopy
kserokopia photocopy

Ze słowem "kopia":

fotokopiarka photocopier
kopiarka photocopier
fotokopiarka photocopier, copier
kopiarka photocopier, copier
  Langol.pl