langol.pl » Biznes » Biuro » kopia kalkowa

Kopia kalkowa po angielsku

kopia kalkowa: carbon copy Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "carbon":

kalka carbon paper

Ze słowem "copy":

maszynistka copy typist
brudnopis rough copy
szkic rough copy
zarys rough copy
czystopis fair copy
kopia końcowa fair copy
wersja ostateczna fair copy
wersja ostateczna final copy
fotokopia photocopy
kserokopia photocopy

Ze słowem "kopia":

fotokopiarka photocopier
kopiarka photocopier
fotokopiarka photocopier, copier
kopiarka photocopier, copier
  Langol.pl