langol.pl » Biznes » Proces produkcji » kontrola zapasów

Kontrola zapasów po angielsku

kontrola zapasów: stock control Szukaj w Google
a także:
- inventory control

"stock control" to także:

- inwentaryzowanie zapasów

Inne:

stan magazynu stock-in-trade

Ze słowem "stock":

posiadane towary stock-in-trade
inwentaryzacja stocktaking (GB)
zapas buforowy buffer stock
zapas minimalny buffer stock
zapas buforowy reserve stock
zapas minimalny reserve stock
gromadzić zapasy stockpile inventories
inwentaryzacja ciągła continuous stocktaking
system kontroli zapasów stock control system
poziom zapasów tygodniowych stock cover
zapasy towarów niesprzedanych unsold stocks
zapas rezerwowy safety stock
zapas stock
zmniejszenie zapasów stock depletion
poziom zapasów stock level
stan zapasów stock level
rotacja zapasów stock turnover
na składzie in stock

Ze słowem "control":

obrabiarka sterowana numerycznie computer numerically controlled
sterowanie numeryczne numerical control
sterowany numerycznie numerically controlled
sterownik programowalny programmable controller
kontrola jakości quality control
program kontroli jakości quality control program
kontrolowanie zapasów strock control
kontrola postępu prac progress control

Ze słowem "kontrola":

kontrola inspection
drobiazgowa kontrola meticulous inspection
wyrywkowa kontrola random inspection
losowa kontrola random inspection
kontrola ostateczna final inspection
  Langol.pl