langol.pl » Biznes » Proces produkcji » kontrola postępu prac

Kontrola postępu prac po angielsku

kontrola postępu prac: progress control Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "progress":

procesy w toku work-in-progress
praca w toku work-in-progress
procesy w toku work in progress
praca w toku work in progress
produkcja w toku work-in-progress products
w toku in progress

Ze słowem "control":

obrabiarka sterowana numerycznie computer numerically controlled
sterowanie numeryczne numerical control
sterowany numerycznie numerically controlled
sterownik programowalny programmable controller
kontrola jakości quality control
program kontroli jakości quality control program
system kontroli zapasów stock control system
kontrolowanie zapasów strock control
inwentaryzowanie zapasów stock control
kontrola zapasów stock control

Ze słowem "kontrola":

kontrola inspection
drobiazgowa kontrola meticulous inspection
wyrywkowa kontrola random inspection
losowa kontrola random inspection
kontrola ostateczna final inspection

Ze słowem "prac":

usprawniający pracę labour-saving (GB)
usprawniający pracę labor-saving (US)
pracochłonny labor-intensive
naukowa organizacja pracy scientific management
badanie norm pracy time and motion study
padanie czynności pracownika time and motion study
badanie procesu pracy work study
analiza metod pracy method study
analiza metod pracy method analysis
pomiar czasu pracy work measurement
pracownik linii montażowej assembly line worker
koszt zlecenia prac work order cost
stanowisko pracy workstation
grafik pracy operations scheduling
plan pracy operations scheduling
wymiana pracowników personnel replacement
rotacja pracowników personnel rotation
rotacja pracowników personnel turnover
praca akordowa piece-work
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
praca manualna labour hand-work
pracownik linii produkcyjnej line worker
praca manualna manual labour
pracownik produkcyjny production worker
pracownik magazynu warehouseman
prace rozwojowe development works
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works
  Langol.pl