langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe po angielsku

kontrakty terminowe: futures Szukaj w Google

Inne:

kontrakt terminowy futures contract
rynek kontraktów terminowych futures market
trasakcja terminowa futures contract

Ze słowem "futures":

kontrakt giełdowy na przyszłą dostawę futures contract
giełdowy handel terminowy futures trading

Ze słowem "kontrakty":

walutowe kontrakty terminowe currency features

Ze słowem "terminowe":

obligacje długoterminowe long-dated bonds
obligacje długoterminowe longs
długoterminowe papiery wartościowe longs
długoterminowe papiery wartościowe long term securities
średnioterminowe papiery wartościowe mediums
średnioterminowe papiery wartościowe medium term securities
krótkoterminowe papiery wartościowe shorts
krótkoterminowe papiery wartościowe short term securities
zwrot pożyczki krótkoterminowej repayment of call money
  Langol.pl