langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » kontrakt terminowy

Kontrakt terminowy po angielsku

kontrakt terminowy: futures contract Szukaj w Google

"futures contract" to także:

- trasakcja terminowa
- kontrakt giełdowy na przyszłą dostawę

Inne:

kontrakty terminowe futures

Ze słowem "futures":

rynek kontraktów terminowych futures market
giełdowy handel terminowy futures trading

Ze słowem "contract":

giełdowy kontrakt terminowy forward contract

Ze słowem "kontrakt":

walutowe kontrakty terminowe currency features
kontrakt terminowy na stopę procentową Forward Rate Agreement

Ze słowem "terminowy":

krótkoterminowy weksel skarbowy Treasury bill
krótkoterminowy bon skarbowy Treasury bill
giełdowy handel terminowy forward dealing
  Langol.pl