langol.pl » Biznes » Rachunkowość » konto wpływów gotówkowych

Konto wpływów gotówkowych po angielsku

konto wpływów gotówkowych: cash receipts account Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "cash":

za gotówkę cash basis
przepływ gotówki cash flow
gotówka w kasie cash in hand
sprawozdanie z przepływu gotówki cash flow statement
kasa podręczna petty cash
niegotówkowy non-cash
pogotowie kasowe petty cash

Ze słowem "receipts":

wpływy receipts

Ze słowem "account":

konto account
rachunek account
księgowy accountant
biegły księgowy chartered accountant
dyplomowany księgowy chartered accountant
zobowiązania accounts payable
kwota zobowiązań amount of accounts payable
rachunek aktywów asset account
rachunek zobowiązań wekslowych notes payable account
należności accounts receivable
wątpliwe należności doubtful account
rachunek strat i zysków profit and loss account
rachunek obrotowy trading account (GB)
noty objaśniające notes to the accounts
rachunek wypłat przyznanych środków appropriation account
rachunek podziału wyniku finansowego appropriation account
należności accounts payable
standardy rachunkowości accounting standards
kryteria rachunkowości accounting criteria
księgowość accounting
rachunkowość accounting
wyciąg z konta account statement
księga rachunkowa account book
rachunkowość podatkowa tax accounting
fałszywa rachunkowość false accounting
rezerwa na wątpliwe rachunki provisions for doubtful accounts
rachunek zysków i strat profit and loss account
biegły księgowy professional accountant
rachunkowość zapasów stock accounting
rachunkowość zapasów inventory accounting
rachunkowość ogólna general accounting
plan kont chart of accounts
  Langol.pl