langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » konto bankowe

Konto bankowe po angielsku

konto bankowe: bank account Szukaj w Google
a także:
- account

"bank account" to także:

- rachunek bankowy

Inne:

wynagrodzenie remuneration

Ze słowem "bank":

kredyt bank loan
saldo na rachunku bankowy bank account balance
saldo według wyciągu bankowego balance per bank statement
karta bankomatowa bank card
działalność upadła the business went bankrupt

Ze słowem "account":

na koniec każdego okresu obrachunkowego at the end of each accounting period
okres obrachunkowy accounting period
zmiany na rachunku account movement
konto prowadzone na zasadach gotówkowych account conducted on a cash basis

Ze słowem "konto":

dyskontowanie discounting
zdyskontowane przepływy pieniężne discounted cash flow
  Langol.pl