langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » kontakty handlowe

Kontakty handlowe po angielsku

kontakty handlowe: business relations Szukaj w Google

"business relations" to także:

- kontakty biznesowe

Inne:

list handlowy business letter
nawiązać stałą współpracę biznesową enter into regular business
korespondencja biznesowa business correspondence

Ze słowem "business":

adres firmowy business address
partner biznesowy business partner
partner handlowy business partner
mieć przyjemność prowadzenia z [kimś] interesów have the pleasure of doing business with [sb]
skupiać aktywność biznesową na [czymś] focus business activities on [sth]
do zastosowań biznesowych for business application
pilnuj swojego nosa mind your own business
nie twoja sprawa none of your business

Ze słowem "relations":

przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
wzajemnie zadowalające relacje mutually satisfying relationship
  Langol.pl