langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » kontaktować się z [kimś]

Kontaktować się z [kimś] po angielsku

kontaktować się z [kimś]: contact [sb] Szukaj w Google

Inne:

Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]

Ze słowem "contact":

zwrócić się do [kogoś] o pomoc contact [sb] for help
  Langol.pl